Agenda

vrijdag 14 april 2017 19.30u viering Heilig Avondmaal 

zaterdag 1 juli 2017  kerk open i.v.m. reünie Wolsum

Tsjerkepaad. alle zaterdagen vanaf 1 juli t/m 9 september 2017 13.30-17.00u (m.u.v. 26 augustus)

zondag 8 oktober 2017  09.30u zangdienst.(gezamenlijk met Oudega)

zondag 19 november 2017  11.00u  kerkdienst(doopdienst)

zondag 17 december 2017  11.00u  kerkdienst

maandag 25 december 2017 19.00u kinderkerstfeest

zondag 4 februari 2018     11.00u kerkdienst
 
zondag 4 maart 2018        11.00u kerkdienst
 
vrijdag 30 maart 2018 19.30u viering Heilig Avondmaal
 
zondag 16 september 2018 11.00u  kerkdienst
 
zondag 7 oktober 2018 09.30u kerkdienst.(gezamenlijk met Oudega)
 
zondag 4 november 2018   11.00u kerkdienst
 
zondag 16 december 2018 11.00u kerkdienst
 
tenzij anders aangegeven is dominee Wilhelm Roseboom voorganger in de kerkdienst 

De kerkdiensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a., waartoe zeven dorpen behoren: Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. 

 Agendahistorie