Welkom bij Stichting Kerk Wolsum

Nieuws

Subsidie restauratie interieur

Op 10-12-2014 heeft Provinsje Fryslan besloten onze aanvraag te honoreren in het kader van de Subsidieregeling monumenten Fryslan.

Meer

Subsidie orgelrestauratie

Op 12-12-2013 heeft Provincie Fryslan onze subsidieaanvraag gehonoreerd door in het kader van Stimuleringsregeling Monumenten 2013

Meer

<< <Pagina 8 van 9> >>

Kerk Wolsum

De St. Pancratiuskerk in Wolsum dateert van 1867. 

Het dorp Wolsum, dat een kleine honderdvijftig inwoners telt, ligt even ten zuidoosten van Bolsward en behoort tot de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook de buurtschappen Vijfhuis, Remswerd, Wolsumerketting, Ytsum en Jouswerd maken deel uit van het dorp Wolsum.

Wolsum is een karakteristiek terpdorp dat sinds de middeleeuwen rondom de kerk vorm kreeg. 

Eeuwenlang vormden Wolsum en Westhem één kerkelijke gemeente. Als gevolg van de afnemende kerkgang werd in de jaren 80 gefuseerd met de Protestantse Gemeente Oudega (SWF). 

De rubriek Wetenswaardigheden bevat allerlei informatie over de kerk van toen en nu.